Berita

SELAMAT MENYAMBUT HARI MUZIUM ANTARABANGSA 2020

Seluruh warga Polis Diraja Malaysia (PDRM) mengucapkan Selamat Hari Muzium Antarabangsa bagi semua warga kerja muzium di Malaysia.

Muzium adalah sebuah institusi yang melambangkan ilmu, kesenian dan turut menyimpan pelbagai sejarah budaya masyarakat.

Terima kasih di atas sokongan yang telah diberikan selama ini kepada Muzium Polis Diraja Malaysia.

"Muzium Untuk Kesaksamaan, Kepelbagaian dan Keterangkuman"

Sumber: Muzium Polis Diraja Malaysia

#SelamatHariMuziumAntarabangsa2020
#PolisDirajaMalaysia
#RoyalMalaysiaPolice
#PDRM
#RMP
#18052020

Image may contain: text and outdoor
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS