Menu

PERKHIDMATAN PENYEWAAN SISTEM CCTV KOMPLEKS SMS DAN STOR SENJATA DI KOMPLEKS PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM(11)/158/2017 (X0262250101170101) PERKHIDMATAN PENYEWAAN SISTEM CCTV KOMPLEKS SMS DAN STOR SENJATA DI KOMPLEKS PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 221509 TERBUKA PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) SHAH ALAM
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 07/12/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN DI PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) SHAH ALAM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT SPESIFIKASI @ BERKALA
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM(11)/158/2017 (X0262250101170101)
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 21/12/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS