Menu

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN PEJABAT TINGKAT 9 DAN TINGKAT 13 DI MENARA 1, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA(B)SH49/2018 DLM KPN START 145/6/5/1 KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN PEJABAT TINGKAT 9 DAN TINGKAT 13 DI MENARA 1, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN. DAFTAR MOF, CIDB GRED G1 (B04,B24) TERBUKA BILIK MESYUARAT TINGKAT 11, MENARA 1,BUKIT AMAN.JAM 0200 PETANG. PADA 13/6/2017
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 13/06/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA(B)SH49/2018 DLM KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 26/06/2018 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS