Menu

PELUPUSAN 11 BUAH KENDERAAN PASUKAN (SISA BESI)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
LPKPN NO:64/2018 PELUPUSAN 11 BUAH KENDERAAN PASUKAN (SISA BESI) SEBUTHARGA TERBUKA DEPOH KENDERAAN JALAN SULTAN YAHYA PETRA ,BORANG BOLEH DIDAPATI DI PEJABAT MASA 0900HRS-1200HRS NO TEL:0326882560
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 16/08/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    LPKPN NO:64/2018
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 27/08/2018 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 15 .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS