Menu

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DI BANGUNAN LATIHAN DAN SEKITARNYA (KERJA-KERJA PEMBAIKAN BUMBUNG, RUANG LANTAI DAN PINTU PEJABAT)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 26/2019 DLM KPN START 145/6/5/1 KERJA-KERJA PEMBAIKAN DI BANGUNAN LATIHAN DAN SEKITARNYA (KERJA-KERJA PEMBAIKAN BUMBUNG, RUANG LANTAI DAN PINTU PEJABAT) KKM CIDB (GRED G1 PENKHUSUSAN B04,B24) HANYA PENAMA DALAM LESEN DIBENARKAN HADIR TERBUKA BILIK MESYUARAT TINGKAT 11, MENARA 1, BHGN PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, BUKIT AMAN TARIKH : 14/05/2019 JAM 10.00 PAGI
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 07/05/2019 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 26/2019 DLM KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 21/05/2019 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS