Menu

PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAAN SECARA CORRECTIVE DAN ALAT GANTI BAGI MEISN PENCETAK GAMBAR FUJIFILM ( DIGITAL DRY PHOTO FUJIFILM ASL 300 ) UNTUK KEGUNAAN JSJN PDRM BAGI TEMPOH 2 TAHUN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(05)118/2019 PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAAN SECARA CORRECTIVE DAN ALAT GANTI BAGI MEISN PENCETAK GAMBAR FUJIFILM ( DIGITAL DRY PHOTO FUJIFILM ASL 300 ) UNTUK KEGUNAAN JSJN PDRM BAGI TEMPOH 2 TAHUN 220201 TERBUKA DOKUMEN BOLEH DIDAPATI DI BHG PEROLEHAN TKT 13, MENARA 1, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN. (SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DI TALIAN :03-22662115 /2106 INSP RAMAN NAMBIAR
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 11/06/2019 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT PERMOHONAN USER 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DI KELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : JABATAN SIASATAN JENAYAH NARKOTIK PDRM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(05)118/2019
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  08 di alamat di atas tidak lewat daripada 24/06/2019 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS