Simposium Pencegahan Jenayah dari Perspektif Islam

  • Dates: 24 – 25 Apr, 2014
  • Location: Kuala Lumpur
  • Contact: Urus Setia KPN (Komunikasi Korporat)
Simposium Pencegahan Jenayah dari Perspektif Islam

Tarikh    : 24 hingga 25 April 2014
Masa      : 8.00 pagi hingga 5.00 petang.
Tempat  : Dewan Muktamar, Pusat Islam Kuala Lumpur.

Acara : 24 April 2014 - Pameran
           25 April 2014 - Pameran, Pembentangan Kertas Kerja dan juga Majlis Perasmian.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS