Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN LANTAI, DINDING, SILING DAN PEMBAIKAN AM LAIN PEJABAT BAHAGIAN LATIHAN D1 DAN BAHAGIAN D5 JSJ TINGKAT 2, MENARA 2, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA(B) SH 53/2016 PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN LANTAI, DINDING, SILING DAN PEMBAIKAN AM LAIN PEJABAT BAHAGIAN LATIHAN D1 DAN BAHAGIAN D5 JSJ TINGKAT 2, MENARA 2, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN. BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA/BUMIPUTRA,PKK,CIDB (GRED G1 KATEGORI B & ME) TERBUKA BILIK MESYUARAT TINGKAT 11, MENARA 1, BHG PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI BUKIT AMAN PADA 10/05/2016 JAM 1130 PAGI.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 06/05/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA(B) SH 53/2016
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  04 di alamat di atas tidak lewat daripada 17/05/2016 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 12 TELAH BERSIDANG PADA 30 JUN 2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT FWM IKHTISAS SDN. BHD. TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS