Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN LANTAI, DINDING, SILING DAN PEMBAIKAN AM LAIN PEJABAT KOMANDER PASUKAN TINDAKAN KHAS ANTI MAKSIAT, JUDI DAN GANGSTERISME (STAGG) DAN PEJABAT PEGAWAI D7 DI TINGKAT 7 MENARA 2 IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN, K.LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 52/2016 KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN LANTAI, DINDING, SILING DAN PEMBAIKAN AM LAIN PEJABAT KOMANDER PASUKAN TINDAKAN KHAS ANTI MAKSIAT, JUDI DAN GANGSTERISME (STAGG) DAN PEJABAT PEGAWAI D7 DI TINGKAT 7 MENARA 2 IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN, K.LUMPUR. KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA CIDB (GRED G1 KATEGORI B & ME) TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11, MENARA 1, BHG PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI BUKIT AMAN. PADA 8/9/2016 JAM 1100 HRS. (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 06/09/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 52/2016
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  03 di alamat di atas tidak lewat daripada 15/09/2016 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 21 TELAH BERSIDANG PADA 27 OKTOBER 2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT MERANTI PUTIH ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS