Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN CHEQUERED BRAID DAN BADGES POLIS PELANCONG JPJKK

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PDRM/BA/SH/A1(06)53/2022 PEMBEKALAN CHEQUERED BRAID DAN BADGES POLIS PELANCONG JPJKK 020802 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 04/08/2022 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : - 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 7 hari.
  3. Arahan Pengiriman : -
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PDRM/BA/SH/A1(06)53/2022
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 18/08/2022 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS