Menu

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA BAGI PERALATAN INTEGRATED REAL TIME DVD RECORDING SYSTEM BAGI PUSAT TEMUDUGA KANAK-KANAK ( CHILD INTERVIEW CENTER – CIC ) POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(18)285/2020 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA BAGI PERALATAN INTEGRATED REAL TIME DVD RECORDING SYSTEM BAGI PUSAT TEMUDUGA KANAK-KANAK ( CHILD INTERVIEW CENTER – CIC ) POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN 220201 - DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIDAPATI DI CAW.PEROLEHAN TKT 13 MENARA 1,BUKIT AMAN SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DENGA TERBUKA CIC BUKIT AMAN, LOT 6 PERSIARAN JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50580
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 11/09/2020 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT PERMOHONAN USER 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DI KELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : JABATAN SIASATAN JENAYAH (JSJ) PDRM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(18)285/2020
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  08 di alamat di atas tidak lewat daripada 02/10/2020 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS