Menu

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA PREVENTIVE DAN CORRECTIVE MiS (MOBILE INTELLIGENCE SYSTEM) JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL (JSJK) IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/TM(16)118/2021 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA PREVENTIVE DAN CORRECTIVE MIS (MOBILE INTELLIGENCE SYSTEM) JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL (JSJK) IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN 210101 / 210102 / 210103 / 210104 / 210202 TERBUKA SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DENGAN ASP MOHD SHAHRUL NIZAM BIN ABBAS DI TALIAN 03-22662112 DAN INSP LIEW BOON TAT DI TALIAN HP - 012-3689329.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 22/07/2021 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DENGAN ASP MOHD SHAHRUL NIZAM BIN ABBAS DI TALIAN 03-22662112 DAN INSP LIEW BOON TAT DI TAL 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 22 Julai, 2021 sehingga 09 Ogos, 2021.
  3. Arahan Pengiriman : Tingkat 13, Menara 1, Cawangan Perolehan, Jabatan Logistik dan Teknologi Ibu Pejabat Polis Bukit Aman
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/TM(16)118/2021
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  6 di alamat di atas tidak lewat daripada 09/08/2021 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS