Menu

PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENDERAAN PASUKAN CAWANGAN KHAS E1, BUKIT AMAN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
CAW. KHAS 01/2022 PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENDERAAN PASUKAN CAWANGAN KHAS E1, BUKIT AMAN TERBUKA KEPADA INDIVIDU DAN SYARIKAT TERBUKA BERSEBELAHAN DI PEJABAT DEPOH KENDERAAN, PULAPOL KUALA LUMPUR, JALAN SEMARAK. TARIKH LAWATAN PELUPUSAN PADA 17/01/2022 SEHINGGA 26/01/2022. PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI INSP SAMAD 0139925652 @ INSP AZRI 0123820739 @ KPL FAIZAL 0162437524
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 26/01/2022 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : BERSERTAKAN BERSAMA DOKUMEN SALINAN IC ATAU SIJIL - SIJIL SYARIKAT DIMASUKKAN DIDALAM PETI NO. 01. ARAS 13, MENARA 1, JABATAN LOGISTIK DAN TEKNOLOGI, IPP BUKIT AMAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: PENYERAHA BERMULA PADA KHAMIS 27/01/2022 SEHINGGA SELASA 08/02/2022 JAM 12.00.
  3. Arahan Pengiriman : PT PENGANGKUITAN CAW. KHAS E1, BUKIT AMAN
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    CAW. KHAS 01/2022
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  01 di alamat di atas tidak lewat daripada 08/02/2022 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS