Menu

PEMBEKALAN ALAT GANTI ENJIN SANGKUT (OBM) JENAMA SUZUKI UNTUK PASUKAN POLIS MARIN (PPM) POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PDRM/BA/T/T1(04)/45/2022 PEMBEKALAN ALAT GANTI ENJIN SANGKUT (OBM) JENAMA SUZUKI UNTUK PASUKAN POLIS MARIN (PPM) POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) 110603 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 27/07/2022 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SILA BAWA SALINAN SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA, BANK DRAF ATAS NAMA 'AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA'. 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 27 JULAI 2022 SEHINGGA 25 OGOS 2022.
  3. Arahan Pengiriman : CAWANGAN PEROLEHAN, JABATAN LOGISTIK DAN TEKNOLOGI, TINGKAT 13, MENARA 1, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN, 50560 KUALA LUMPUR.
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PDRM/BA/T/T1(04)/45/2022
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  3 di alamat di atas tidak lewat daripada 25/08/2022 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 365 HARI .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS