Menu

PEMBEKALAN ALAT GANTI ENJIN SANGKUT (OBM) JENAMA SUZUKI UNTUK PASUKAN POLIS MARIN (PPM), POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PDRM/BA/T/T1(02)/17/2023 PEMBEKALAN ALAT GANTI ENJIN SANGKUT (OBM) JENAMA SUZUKI UNTUK PASUKAN POLIS MARIN (PPM), POLIS DIRAJA MALAYSIA 110603 TERBUKA DOKUMEN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI PEMBELIAN DI KAUNTER CAW. PEROLEHAN, ARAS 13 MENARA 1, IBU PEJABAT POLIS DIRAJA MALAYSIA BUKIT AMAN, KUALA LUMPUR. SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DENGAN DSP MOHD FARID (0129513464) DAN SJN RADZIAH (0126157994)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 24/05/2023 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SILA BAWA SALINAN SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA BERSAMA KOD BIDANG 110603 DAN BANK DRAF BERJUMLAH RM100.00 ATAS NAMA 'AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA'' 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 24 MEI 2023 SEHINGGA 22 JUN 2023 (12.00 TENGAHARI).
  3. Arahan Pengiriman : CAWANGAN PEROLEHAN, ARAS 13, MENARA 1, IBU PEJABAT POLIS DIRAJA MALAYSIA BUKIT AMAN, 50560 KUALA LUMPUR
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PDRM/BA/T/T1(02)/17/2023
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 22/06/2023 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 365 HARI .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS