Menu

PEMBEKALAN ALAT GANTI ENJIN SANGKUT (OBM) JENAMA MERCURY UNTUK PASUKAN POLIS MARIN (PPM), POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PDRM/BA/T/T1(01)/07/2024 PEMBEKALAN ALAT GANTI ENJIN SANGKUT (OBM) JENAMA MERCURY UNTUK PASUKAN POLIS MARIN (PPM), POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) 110603 TERBUKA DOKUMEN PELAWAAN TENDER BOLEH DIPEROLEHI MELALUI PEMBELIAN SECARA TEMUJANJI. SILA HUBUNGI URUS SETIA TENDER, DSP MOHD FARID BIN HAJI ISMAIL (0129513464) ATAU SJN RADZIAH BINTI LONG (0126157994) UNTUK URUSAN TEMUJANJI.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 18/03/2024 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SILA BAWA SALINAN SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT (MOF) BERSAMA KOD BIDANG 110603, SIJIL SSM DAN BANK DRAF BERJUMLAH RM100.00 A 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 18 MAC 2024 HINGGA 24 APRIL 2024.
  3. Arahan Pengiriman : DOKUMEN HENDAKLAH DISERAHKAN KE CAWANGAN PEROLEHAN, ARAS 13, MENARA 1, IBU PEJABAT POLIS DIRAJA MALAYSIA BUKIT AMAN, 50560 KUALA LUMPUR
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PDRM/BA/T/T1(01)/07/2024
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  6 di alamat di atas tidak lewat daripada 24/04/2024 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 180 HARI .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS