Pengenalan

PROGRAM TRANFORMASI KERAJAAN (GTP) - PENGLIBATAN PDRM DALAM BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) MEMBANTERAS RASUAH

Pada tahun 2010, YAB Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak telah memulakan Program Transformasi Kerajaan (GTP), program yang nekad untuk mentransformasikan secara radikal cara bekerja Kerajaan agar dapat menghasilkan penyelesaian sebenar bagi isu-isu sebenar agar Kerajaan bersama dengan rakyat dapat mara ke hadapan dengan langkah yang teguh sebagai sebuah Negara. Keseluruhan program ini adalah berlandaskan premis bagi komitmen Kerajaan di bawah sepanduk 1Malaysia "Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan". Terdapat enam (6) tonggak atau Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dalam GTP berdasarkan perhatian rakyat yang paling mendesak dan perubahan yang mampu memberikan keberhasilan besar yang pantas tetapi realistik. Enam (6) tonggak utama NKRA tersebut adalah:-

1. Mengurangkan Jenayah;

2. Membanteras Rasuah;

3. Mempertingkat Pencapaian Pelajar;

4. Meningkatkan Taraf Kehidupan Isi Rumah Berpendapatan Rendah;

5. Mempertingkat Infrastruktur Asas Luar Bandar; dan

6. Mempertingkat Pengangkutan Awam di Bandar.

 


Jadual 1 : Pelan Transformasi Kerajaaan (GTP) dan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS