Menu

PERKHIDMATAN PENGHANTARAN DAN PENGAMBILAN BAGI KONTRAK PEMBEKALAN PERKHIDMATAN BAIKPULIH SERTA PEMBAIKAN TURBOMECA DAN KOMPONEN HELIKOPTER AS 355 (MELALUI DARAT) UNTUK PASUKAN GERAKAN UDARA POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PGU(1)/2/2015 - X0262250101150003 PERKHIDMATAN PENGHANTARAN DAN PENGAMBILAN BAGI KONTRAK PEMBEKALAN PERKHIDMATAN BAIKPULIH SERTA PEMBAIKAN TURBOMECA DAN KOMPONEN HELIKOPTER AS 355 (MELALUI DARAT) UNTUK PASUKAN GERAKAN UDARA POLIS DIRAJA MALAYSIA 221709 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 20/01/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : LIHAT SYARAT-SYARAT AM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: MENGIKUT TEMPOH YANG AKAN DISEBUT DI DALAM SEBUTHARGA KONTRAKTOR ATAU MENGIKUT ARAHAN PERKAPALAN .
  3. Arahan Pengiriman : MELALUI DARAT TERTAKLUK KEPADA ARAHAN PERKAPALAN
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PGU(1)/2/2015 - X0262250101150003
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  02 di alamat di atas tidak lewat daripada 29/01/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 5/2015 TELAH BERSIDANG PADA 15/04/2015 (RABU) MEMUTUSKAN SYARIKAT NOBLE STAR SERVICES SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM11,850.00
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS