Menu

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA CORRECTIVE KEPADA PERKAKASAN PERISIAN DAN APLIKASI SYSTEM PDRM PAYROLL UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK TEMPOH 6 BULAN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/TM(04)/86/2015 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA CORRECTIVE KEPADA PERKAKASAN PERISIAN DAN APLIKASI SYSTEM PDRM PAYROLL UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK TEMPOH 6 BULAN 210101,210102,210103,210104,210105,210106,210107,210108,210109 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 08/06/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: Mengikut Perjanjian Penyerahan Dalam Tawaran Kepada Kerajaan. .
  3. Arahan Pengiriman : Perkhidmatan hendaklah dilaksanakan sekaligus
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/TM(04)/86/2015
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 16/06/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 11/2015 TELAH BERSIDANG PADA 7/7/2015 MEMUTUSKAN SYARIKAT SENSE ASIA FACIFICS SDN. BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM477,620.00
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS