Menu

PERKHIDMATAN BERNAMA MOBILE NEWS MELAUI TELEFON PINTAR UNTUK URUS SETIA KPN (KOMUNIKASI KORPORAT) POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM(8)/176/2015 PERKHIDMATAN BERNAMA MOBILE NEWS MELAUI TELEFON PINTAR UNTUK URUS SETIA KPN (KOMUNIKASI KORPORAT) POLIS DIRAJA MALAYSIA 010101,010102,010103,210103 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 30/12/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PEJABAT URUS SETIA KPN (KOMUNIKASI KORPORAT) PDRM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : BEKALAN HENDAKLAH DIHANTAR SEKALIGUS @ BERPERINGKAT
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM(8)/176/2015
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  04 di alamat di atas tidak lewat daripada 12/01/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 03/2016 TELAH BERSIDANG PADA 26/02/2016 TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT PERTUBUHAN BERITA NASIONAL MALAYSIA TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM50,000.00
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS