Menu

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN KON TRAFIK UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(02)/15/2016 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN KON TRAFIK UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) 090201 / 090299 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 09/03/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : KOMPLEKS SMS SHAH ALAM, SELANGOR 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 1 BULAN DARI TARIKH TERIMA PESANAN KERAJAAN (L.O).
  3. Arahan Pengiriman : PENGHANTARAN HENDAKLAH DIHANTAR SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(02)/15/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  11 di alamat di atas tidak lewat daripada 24/03/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL 09/16 BERTARIKH 19/05/2016 TELAH DIPERLAKUKAN SYARIKAT AMNACO SDN. BHD. DENGAN HARGA RM499,800.00
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS