Menu

PEMBEKALAN KASUT KAWAD LELAKI DAN WANITA POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG I(8)/24/2016 PEMBEKALAN KASUT KAWAD LELAKI DAN WANITA POLIS DIRAJA MALAYSIA 020899 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 22/03/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEKALI GUS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : KE SMS SHAH ALAM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG I(8)/24/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  8 di alamat di atas tidak lewat daripada 06/04/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 10/2016 TELAH BERSIDANG PD 10/6/16 MEMUTUSKAN SYKT PAKAIAN SALING ERTI TELAH BERJAYA DGN TAWARAN HARGA RM396,000.00 BAGI PEMB. KASUT KAWAD LELAKI DAN SYKT SEPATU TIMUR SDN. BHD. HARGA RM92,760.00 PEMB. KASUT KAWAD WANITA
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS