Menu

PEMBEKALAN JAKET KESELAMATAN (GENERAL DUTY) UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA BAGI TEMPOH SETAHUN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/MARIN(1)/31/2016 E.P:X0262250101160024 PEMBEKALAN JAKET KESELAMATAN (GENERAL DUTY) UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA BAGI TEMPOH SETAHUN 020804 ATAU 110701 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 28/03/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT PERMINTAAN USER 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SMS SHAH ALAM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/MARIN(1)/31/2016 E.P:X0262250101160024
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  3 di alamat di atas tidak lewat daripada 12/04/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT BIL:12/2016 TELAH BERSIDANG PADA 30/06/2016@0900HRS DAN TELAH MEMUTUSAKAN SYARIKAT ARENA MISSION SDN BHD BERJUMLAH RM 148,950.00
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS