Menu

PEMBEKALAN PAKAIAN KHAS PEMERIKSAAN TUBUH POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG1(13)/38/2016(EP:X0262250101160025) PEMBEKALAN PAKAIAN KHAS PEMERIKSAAN TUBUH POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) 020801 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 30/03/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) SHAH ALAM, SELANGOR 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : PEMBEKALAN HENDAKLAH DIBUAT SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG1(13)/38/2016(EP:X0262250101160025)
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  10 di alamat di atas tidak lewat daripada 21/04/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah TIGA (3) BULAN .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 10/2016 TELAH BERSIDANG PADA 10/6/2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT UNITED MARINE & AVIATION RESOURCES TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM288,000.00.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS