Menu

PERKHIDMATAN BOOTH DESIGN & LAYOUT PROPOSAL PDRM FOR DSA ( DESIGN AND CIVIL WORKS / ELECTRICAL WORKS )

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(3)13/2015 BHG PEROLEHAN TKT 13, MENARA 1, B.AMAN PERKHIDMATAN BOOTH DESIGN & LAYOUT PROPOSAL PDRM FOR DSA ( DESIGN AND CIVIL WORKS / ELECTRICAL WORKS ) 221305 ATAU 221501 TERBUKA )- SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG DENGAN ( INSP RAMAN/KPL DYANI 03-22662115 )
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 31/03/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : BAHAGIAN PEMBANGUNAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DI KELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALI GUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(3)13/2015 BHG PEROLEHAN TKT 13, MENARA 1, B.AMAN
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 04/04/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL 05/2016 TELAH BERSIDANG PADA 07/4/2016@1130HRS DAN TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT BRANDME ASSOCIATE SDN BHD BERJAYA DENGAN HARGA RM 44,361.00
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS