Menu

KONTRAK PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN BLOK C DAN D D8 JABATAN SIASATAN JENAYAH (JSJ) PULAPOL DAN CAWANGAN PANCARAGAM PUSAT, PULAPOL JALAN SEMARAK, KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 6/2016 ( EP : X0262250101160074 ) KONTRAK PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA DI BANGUNAN BLOK C DAN D D8 JABATAN SIASATAN JENAYAH (JSJ) PULAPOL DAN CAWANGAN PANCARAGAM PUSAT, PULAPOL JALAN SEMARAK, KUALA LUMPUR. 220301 TERBUKA BILIK MESYUARAT TINGKAT 11, MENARA 1, BAHAGIAN PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN, JABATAN START, BUKIT AMAN. PADA 21/7/2016 JAM 0830 HRS.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 18/07/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 6/2016 ( EP : X0262250101160074 )
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  16 di alamat di atas tidak lewat daripada 28/07/2016 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 18 TELAH BERSIDANG PADA 9 SEPTEMBER 2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT GENTLE IMPACT SDN. BHD. TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS