Menu

KONTRAK PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN POTONG RUMPUT, MENCUCI PARIT & LONGKANG DAN PENJAGAAN SENITAMAN DI KOMPLEKS PERUMAHAN PDRM KERAMAT WANGSA, KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 2/2016 (EP : X0262210101160077) KONTRAK PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN POTONG RUMPUT, MENCUCI PARIT & LONGKANG DAN PENJAGAAN SENITAMAN DI KOMPLEKS PERUMAHAN PDRM KERAMAT WANGSA, KUALA LUMPUR. 221001 , 221002 , 221003 TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11, MENARA 1, JABATAN START, BUKIT AMAN. PADA 2/8/2016 JAM 0930 HRS.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 29/07/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 2/2016 (EP : X0262210101160077)
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  02 di alamat di atas tidak lewat daripada 11/08/2016 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 20 TELAH BERSIDANG PADA 6 OKTOBER 2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT PERNIAGAAN SAHUL HAMEED TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS