Menu

PERKHIDMATAN KONTRAK PENYEWAAN PENYAMAN UDARA DI JABATAN SIASATAN JENAYAH NARKOTIK (JSJN) PULAPOL DAN BAHAGIAN PENGANGKUTAN NARKOTIK JINJANG KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 5/2017 (EP : X0262250101170006) PERKHIDMATAN KONTRAK PENYEWAAN PENYAMAN UDARA DI JABATAN SIASATAN JENAYAH NARKOTIK (JSJN) PULAPOL DAN BAHAGIAN PENGANGKUTAN NARKOTIK JINJANG KUALA LUMPUR. 220301 TERBUKA BILIK MESYUARAT BAHAGIAN BANGUNAN TINGKAT 11, MENARA 1, BUKIT AMAN. PADA 07/02/2017 JAM 1000 HRS (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 03/02/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 5/2017 (EP : X0262250101170006)
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  01 di alamat di atas tidak lewat daripada 14/02/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 4/2017 TELAH BERSIDANG PADA 21 MAC 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT AZUMAR ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS