Menu

PERKHIDMATAN PENYEDIAAN ASTAKA PDRM DI LIMA 2017 UNTUK PASUKAN MARIN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/MARIN(01)/16/2017 PERKHIDMATAN PENYEDIAAN ASTAKA PDRM DI LIMA 2017 UNTUK PASUKAN MARIN 221305 ATAU 221401 TERBUKA NOTA:- SYARIKAT YANG BERMINAT UNTUK MENYERTAI SEBUTHARGA INI BOLEH BERHUBUNG DENGAN DSP WAN SOKRI DI TALIAN 03-22662094 DAN DOKUMEN PENYERTAAN/SEBUTHARGA HENDAKLAH DI HANTAR TERUS KE BAHAGIAN PEROLEHAN,TINGKAT 13,JABATAN START,MENARA 1,BUKIT AMAN.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 20/02/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PASUKAN GERAKAN MARIN BUKIT AMAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/MARIN(01)/16/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 23/02/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: KEPUTUSAN MESYUARAT SEBUTHARGA BIL:3/2017 BERTRIKH 1/3/2017 @0900HRS SYARIKAT BERJAYA IALAH SYARIKAT VERTICAL IMPACT SDN BHD BERJUMLAH RM49,820.00
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS