Menu

PERKHIDMATAN MAKANAN BERMASAK SECARA PAKEJ UNTUK MAJLIS SANTAPAN DIRAJA SEMPENA HARI POLIS KE 210 TAHUN 2017

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHGNIV(6)/31/2017 PERKHIDMATAN MAKANAN BERMASAK SECARA PAKEJ UNTUK MAJLIS SANTAPAN DIRAJA SEMPENA HARI POLIS KE 210 TAHUN 2017 040103 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 17/03/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : TERUS KEPADA PENGGUNA 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHGNIV(6)/31/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 21/03/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 30 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 4/2017 BERTARIKH 21/3/2017 YANG DIPENGERUSIKAN OLEH TP I JABATAN StaRT TELAH MENGANUGERAHKAN KEPADA SYARIKAT FELDA D'SAJI SDN BHD DENGAN HARGA RM 54590.00
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS