Menu

PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEROSAKKAN KENDERAAN PDRM JENIS SALOON

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(08)/36/2017 PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEROSAKKAN KENDERAAN PDRM JENIS SALOON 220104 / 220107 / 220108 TERBUKA BENGKEL PENGANGKUTAN SIASATAN JENAYAH NARKOTIK (JSJN)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 06/04/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT SKOP KERJA 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS MENDAPAT PESANAN KERAJAAN (LO).
  3. Arahan Pengiriman : DIJALANKAN SECARA SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(08)/36/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 11/04/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 06/2017 TELAH BERSIDANG PADA 20/04/2017 MEMUTUSKAN KP PARTS & TRADING TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM38,552.20
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS