Menu

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN ALAT GANTI (FAST MOVING ITEM) MOTOSIKAL HONDA MODEL CBR 250 (URB) UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(06)/34/2017 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN ALAT GANTI (FAST MOVING ITEM) MOTOSIKAL HONDA MODEL CBR 250 (URB) UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) 110301 / 110399 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 07/04/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) SHAH ALAM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 1 BULAN DARI TARIKH TERIMA PESANAN TEMPATAN KERAJAAN (L.O).
  3. Arahan Pengiriman : PEMBEKALAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT PESANAN TEMPATAN KERAJAAN (L.O)
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(06)/34/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  03 di alamat di atas tidak lewat daripada 17/04/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 08/2017 TELAH BERSIDANG PADA 05/06/2017 MEMUTUSKAN BERNAS MANTAP SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA RM 190,175.00
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS