Menu

KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM PERPAIPAN DI PERUMAHAN SRI MAHANG HULU KELANG KUALA LUMPUR

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA(B)SH12/2017 DLM KPN START 145/6/5/1 KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM PERPAIPAN DI PERUMAHAN SRI MAHANG HULU KELANG KUALA LUMPUR KEMENTERIAN KEWANGAN, PKK, CIDB (GRED G2 KATEGORI B PENGKHUSUSSAN B10 DAN KATEGORI CE PENGKHUSUSAN CE21 TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11, MENARA 1, BHG PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN, JABATAN START PADA 26/04/2017 JAM 1100HRS. (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 26/04/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA(B)SH12/2017 DLM KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  5 di alamat di atas tidak lewat daripada 03/05/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 8/2017 TELAH BERSIDANG PADA 05 JUN 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT GEMILANG RESOURCES TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS