Menu

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN BAS POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(10)/44/2017 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN BAS POLIS DIRAJA MALAYSIA 220105 @ 220107 @ 220108 TERBUKA DEPOH SIMPANAN KENDERAAN (DSK) JALAN SEMARAK KUALA LUMPUR
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 21/04/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT SKOP KERJA 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS MENDAPAT PESANAN KERAJAAN (L.O).
  3. Arahan Pengiriman : DIJALANKAN SECARA SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(10)/44/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 28/04/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 30 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 07/2017 BERTARIKH 17/05/2017 DIPENGERUSIKAN OLEH TIMB. PENGARAH I JABATAN StaRT TELAH MENGANUGERAHKAN BERNAS MANTAP SDN. BHD. DENGAN HARGA RM 39,615.38.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS