Menu

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN RUANG PEJABAT TERMASUK SILING, LANTAI DAN PEMBAIKAN AM DI PEJABAT BAHAGIAN PENGANGKUTAN NARKOTIK JINJANG KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 31/2017 DLM KPN START 145/6/5/1 KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN RUANG PEJABAT TERMASUK SILING, LANTAI DAN PEMBAIKAN AM DI PEJABAT BAHAGIAN PENGANGKUTAN NARKOTIK JINJANG KUALA LUMPUR. KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA CIDB (GRED G1 KATEGORI B (PENGKHUSUSAN B24) DAN KATEGORI CE (PENGKHUSUSAN CE21) TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11, MENARA I BHG PEMBAGUNAN/PENYELENGGARAAN, JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, BUKIT AMAN. PADA 25/05/2017 JAM 1000 HRS . (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 23/05/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 31/2017 DLM KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  01 di alamat di atas tidak lewat daripada 01/06/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 11/2017 TELAH BERSIDANG PADA 29 JUN 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT HASRAT PADU ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS