Menu

PEMBEKALAN STRILE SWAB WITH TIP PROTECTOR UNTUK KEGUNAAN SEKSYEN TEMPAT KEJADIAN JENAYAH, MAKMAL FORENSIK POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(01)56/2017 - BHG PEROLEHAN,TKT 13, MENARA 1,B.AMAN PEMBEKALAN STRILE SWAB WITH TIP PROTECTOR UNTUK KEGUNAAN SEKSYEN TEMPAT KEJADIAN JENAYAH, MAKMAL FORENSIK POLIS DIRAJA MALAYSIA 120402 ATAU 060501 TERBUKA NOTA: SYARIKAT YANG BERMINAT UNTUK MENYERTAI SEBUTHARGA INI UNTUK SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DENGAN INSP RAMAN DI TALIAN : 03-22662115 DAN DOKUMEN SEBUTHARGA/PENYERTAAN HENDAKLAH DI HANTAR TERUS KE BAHAGAIN PEROLEHAN,TKT 13,MENARA 1,B.AMAN
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 14/06/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS SHAH ALAM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DI KELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(01)56/2017 - BHG PEROLEHAN,TKT 13, MENARA 1,B.AMAN
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 16/06/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL.11/2017 BERTARIKH:29/06/2017@1430HRS MEMUTUSKAN BAHAWA SYARIKAT DUTARINI SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN HARGA BERJUMLAH RM44,233.80.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS