Menu

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN DINDING, LANTAI, RUANG PEJABAT DI BILIK PEN. PENGARAH PERJAWATAN (UNIT PRP & KONSTABLE) DI TINGKAT 17 DAN BILIK PEN. PENGARAH PERJAWATAN (PEGAWAI DIWARTAKAN).

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 24/2017 DLM KPN START 145/6/5/1 KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN DINDING, LANTAI, RUANG PEJABAT DI BILIK PEN. PENGARAH PERJAWATAN (UNIT PRP & KONSTABLE) DI TINGKAT 17 DAN BILIK PEN. PENGARAH PERJAWATAN (PEGAWAI DIWARTAKAN). KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA, CIDB GRED G1 (PENGKHUSUSAN B24/B28) TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11, MENARA I BHG PEMBAGUNAN/PENYELENGGARAAN, JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, BUKIT AMAN. PADA 4/07/2017 JAM 1100 HRS . (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 29/06/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 24/2017 DLM KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  2 di alamat di atas tidak lewat daripada 11/07/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 18/2017 TELAH BERSIDANG PADA 26 JULAI 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT RIZQKOMP ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS