Menu

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN STRECTH FILM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG II(18)/125/2017 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN STRECTH FILM 020601 TERBUKA SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG DENGAN ASP ALWI DI TALIAN:03-22662098. SYARIKAT/PEMBEKALA YANG INGIN MENYERTAI SEBUTHARGA TERSEBUT HENDAKLAH MENGHANTAR DOKUMEN DI ALAMAT SEPERTI BERIKUT: BAHAGAIAN PEROLEHAN ,TKT 13 MENARA 1,BUKIT AMAN
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 18/09/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEKALI GUS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SEHINGGA PESANANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) SHAH ALAM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG II(18)/125/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 20/09/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 18/2017 BERTARIKH 12/10/2017 DIPENGERUSIKAN OLEH TIMB. PENGARAH I JABATAN StaRT TELAH MENGANUGERAHKAN SYARIKAT MATRIX GEMILANG TRADING DENGAN HARGA RM 49,770.00.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS