Menu

PEMBEKALAN PEMBESAR SUARA (LOUD HAILER) UNTUK PDRM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG II (29)/153/2017 PEMBEKALAN PEMBESAR SUARA (LOUD HAILER) UNTUK PDRM 010302 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 07/12/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT PERMINTAAN DARIPADA PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : BEKALAN HENDAKLAH DIHANTAR BERPERINGKAT
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG II (29)/153/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  7 di alamat di atas tidak lewat daripada 14/12/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 01/2018 TELAH BERSIDANG PADA 30/01/2018 MEMUTUSKAN SYARIKAT JALUR PASIFIK ENTERPRISE BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM 440,000.00.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS