Menu

PERKHIDMATAN PENYEWAAN SISTEM CCTV KOMPLEKS SMS DAN STOR SENJATA DI KOMPLEKS SMS DAN STOR SENJATA DI KOMPLEKS SMS POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM(4)21/2018 PERKHIDMATAN PENYEWAAN SISTEM CCTV KOMPLEKS SMS DAN STOR SENJATA DI KOMPLEKS SMS DAN STOR SENJATA DI KOMPLEKS SMS POLIS DIRAJA MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN. 221509 TERBUKA PUSAT BEKALAN POLIS, SMS SHAH ALAM, SELANGOR. SILA BERHUBUNG DENGAN ASP SUHAIMI 013-6781697) NOTA : - SYARIKAT HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN EPEROLEHAN DAN BERSTATUS EP ENABLE
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 06/03/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS, SMS SHAH ALAM, SELANGOR 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : BEKALAN HENDAKLAH DIHANTAR BERPRINGKAT
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM(4)21/2018
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  11 di alamat di atas tidak lewat daripada 16/03/2018 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUT HARGA BIL 5/2018 TELAH BERSIDANG PADA 9/4/2018 JAM 1430HRS YANG DIPENGERUSIKAN OLEH TIMB. PENG. I JABATAN START TELAH MEMILIH SYARIKAT MULTI TEKNOLOGI RESOURCES
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS