Menu

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM LIF DI IBU PEJABAT POLIS DAERAH KUBANG PASU KEDAH

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PDRM/KD/PF/54/2023 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN SISTEM LIF DI IBU PEJABAT POLIS DAERAH KUBANG PASU KEDAH 220301 DAN 221502 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 15/10/2023 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PDRM/KD/PF/54/2023
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  5 di alamat di atas tidak lewat daripada 15/10/2023 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS