Menu
Direktori PDRM Melaka - Alor Gajah
Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD)
Alamat : Ibu Pejabat Polis Daerah Alor Gajah
Polis Diraja Malaysia
78000 Alor Gajah
Melaka
Telefon : 06-5562222
Faks : 06-5365969
Emel : kpdagajah@rmp.gov.my

Balai Polis
Bil 
Nama Balai
Alamat
Telefon
Faks
Emel
 1. Balai Polis Alor Gajah Balai Polis Alor Gajah
Jalan Lesung Batu,
78000 Alor Gajah,
Melaka
06-5563222 Tiada kpb_agajah[at]rmp[dot]gov[dot]my
 2.
Balai Polis Durian Tunggal
Balai Polis Durian Tunggal
Polis Diraja Malaysia
76100 Durian Tunggal
Melaka
06-5531122
Tiada
kpb_dtunggal[at]rmp[dot]gov[dot]my
 3.
Balai Polis Hutan Percha
Balai Polis Hutan Percha
Polis Diraja Malaysia
78000 Hutan Percha
Melaka
06-5548222
Tiada
kpb_hpercha[at]rmp[dot]gov[dot]my
 4. Balai Polis Kuala Sg. Baru Balai Polis Kuala Sg. Baru
Polis Diraja Malaysia
78200 Kuala Sg. Baru,
Melaka
06-3876222 Tiada kpb_kgsgbaru[at]rmp[dot]gov[dot]my
 5. Balai Polis Lubok China Balai Polis Lubok China
Polis Diraja Malaysia
78100 Lubok China Melaka
06-6966222 Tiada kpb_lchina[at]rmp[dot]gov[dot]my
 6.
Balai Polis Machap Baru Balai Polis Machap Baru
Polis Diraja Malaysia
76100 Machap Baru
Melaka
06-5252024 Tiada kpb_mbaru[at]rmp[dot]gov[dot]my
 7. Balai Polis Masjid Tanah Balai Polis Masjid Tanah
Polis Diraja Malaysia
78300 Masjid Tanah
Melaka
06-553112 Tiada
kpb_mtanah[at]rmp[dot]gov[dot]my
 8. Balai Polis Rumbia Balai Polis Rumbia
Polis Diraja Malaysia
78000 Rumbia
Melaka
06-3161243 Tiada kpb_rumbia[at]rmp[dot]gov[dot]my
 9. Balai Polis Simpang Ampat Balai Polis Simpang Ampat
Polis Diraja Malaysia
78000 Simpang Ampat
Melaka
06-5529240 Tiada kpb_spgampat[at]rmp[dot]gov[dot]my
 10. Balai Polis Tebong Balai Polis Tebong
Polis Diraja Malaysia
76560 Tebong
Melaka
06-4486222 Tiada kpb_tebong[at]rmp[dot]gov[dot]my
 11.
BP Pulau Sebang BP Pulau Sebang
78000 Alor Gajah
Melaka
06-4411691 Tiada Tiada
 12. Balai Polis Gadek Balai Polis Gadek
Polis Diraja Malaysia
78000 Alor Gajah Melaka
06-5547292 Tiada kpb_gadek[at]rmp[dot]gov[dot]my

Pondok Polis
Bil 
Nama Pondok Polis
Alamat
Telefon
Faks
Emel
 1.
Pondok Polis Pengkalan Balak
Pondok Polis Pengkalan Balak
Polis Diraja Malaysia
78200 Balak
Melaka
06-3842011
Tiada
Tiada
 2.
Pondok Polis Taboh Naning Pondok Polis Taboh Naning
Polis Diraja Malaysia
78000 Spg. Ampat Alor Gajah,Melaka
06-4411655   kpb_kgsgbaru[at]rmp[dot]gov[dot]my 
 3. Pondok Polis Lendu Pondok Polis Lendu
Polis Diraja Malaysia
78000 Alor Gajah,
Alor Gajah,Melaka
06-5568423 Tiada Tiada
 4. Pondok Polis Paya Mengkuang Pondok Polis Paya Mengkuang
Polis Diraja Malaysia
Mengkuang,
78300 Masjid Tanah,
Melaka
06-3842222 Tiada Tiada
 5. Pondok Polis Kuala Linggi Pondok Polis Kuala Linggi
Polis Diraja Malaysia
78200 Kuala Sg. Baru,
Melaka
06-3877222 Tiada Tiada
 6. Pondok Polis Machap Umboo Pondok Polis Machap Umboo
Polis Diraja Malaysia
78000 Machap Baru,
Melaka
06-5561340 Tiada Tiada
 7. Pondok Polis Berisu Pondok Polis Berisu
Polis Diraja Malaysia
78000 Simpang Ampat,
Alor Gajah, Melaka
06-5520723 Tiada Tiada
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS