Menu
Direktori PDRM Sabah - Sandakan
Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD)
Alamat : Ibupejabat Polis Daerah
Polis Diraja Malaysia
Peti Surat No.37,
90700 Sandakan,
Sabah.
Telefon : 089-242222/ 089-212222/ 089-211222/ 089-242234
Faks : 089-212068
Emel : kpdsandakan@rmp.gov.my

Balai Polis
Bil 
Nama Balai
Alamat
Telefon
Faks
Emel
1.  Balai Polis Seguntur (Batu 8) Balai Polis Seguntur (Batu 8) 
Polis Diraja Malaysia
Batu 8, Jln Labuk, 
Peti Surat No.37, 
90700 Sandakan, 
Sabah.
089-668770 kpb_sandakan@rmp.gov.my
2. Balai Polis Sandakan 
Balai Polis Sandakan 
Polis Diraja Malaysia 
Peti Surat No.37, 
90700 Sandakan, 
Sabah.
089-221251

kpb_sandakan@rmp.gov.my
3. Balai Polis Ulu Dusun 
Balai Polis Ulu Dusun 
Polis Diraja Malaysia 
Batu 30, Jln.Labuk, 
Peti Surat No.37, 
90700 Sandakan,
Sabah.
089-565517

kpb_sandakan@rmp.gov.my

Pondok Polis
Bil 
Nama Pondok
Alamat
Telefon
Faks
Emel
 1. Pondok Polis Kim Fung Pondok Polis Kim Fung 
Polis Diraja Malaysia 
Batu 4, Jln Utara, 
Peti Surat No.37, 
90700 Sandakan, 
Sabah
089 210849 Tiada kpb_sandakan@rmp.gov.my
2. Pondok Polis Sg Tiram
Pondok Polis Sg Tiram
Polis Diraja Malaysia,
90700 Sandakan,
Sabah.
010-5216412
Tiada kpb_sandakan@rmp.gov.my
3. Pondok Polis Sibuga Jaya
Pondok Polis Sibuga Jaya
Polis Diraja Malaysia
Batu 6, Jln.Labuk,
Peti Surat No.37,
90700 Sandakan,
Sabah
089 632624

 kpb_sandakan@rmp.gov.my
 4. Pondok Polis Suan Lamba Pondok Polis Suan Lamba 
Polis Diraja Malaysia 
Off Jalan Sukau 
Peti Surat No.37, 
90700 Sandakan, 
Sabah.
 089-565570    kpb_sandakan@rmp.gov.my
 5. Pondok Polis Sungai Manila  Pondok Polis Sungai Manila 
Polis Diraja Malaysia 
Batu 12, Jln.Labuk, 
Peti Surat No.37, 
90700 Sandakan, 
Sabah.
 089-531418   kpb_sandakan@rmp.gov.my
 6. Pondok Polis Balai Airport Pondok Polis Balai Airport,
Polis Diraja Malaysia,
Peti Surat 1719,
90719 Sandakan,
Sabah
 019-8031976/ 013-874 5748    kpb_sandakan@rmp.gov.my
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS