Q&A with PDRM
.....................................................................................................................................................................................................................................................

PEMILIKAN SENJATAPI

22 mac 2016

Selamat petang encik. Boleh saya tahu syarat-syarat dan prosedur untuk memohon lesen pemilikan senjata api?

Selamat petang. Pemohon lesen senjata api hendaklah seorang warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun keatas serta sihat dari segi fizikal dan mental, tidak mempunyai kecacatan anggota badan dan bebas dari sebarang kesalahan jenayah. 

Pemohonan perlu dibuat di peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah sebelum dimajukan kepada Ibu Pejabat Kontinjen untuk sokongan. Permohonan yang telah disokong sahaja akan dimajukan kepada Ibu Pejabat Polis Bukit Aman untuk kelulusan. Maklumat lanjut layari http://www.rmp.gov.my/pelesenan-senjata-api/pengenalan

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS