Q&A with PDRM
.....................................................................................................................................................................................................................................................

NUR ALERT

21 jun 2016

Selamat pagi cik. Boleh saya tahu apakah fungsi sistem NUR Alert (National Urgent Response Alert)?

Selamat pagi. Untuk makluman saudari, NUR Alert merupakan satu sistem amaran awal bagi membantu mengesan kehilangan kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun. 

Fungsi dan peranannya adalah membuat hebahan melalui paparan maklumat di 34 agensi kerajaan dan bukan kerajaan sebaik sahaja menerima makluman mengenai kehilangan kanak- kanak.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS