Sharing Is caring
.....................................................................................................................................................................................................................................................

ANTOLOGI PUISI KEPOLISAN #04

Puisi: Sang Saka Beradab Usia

Nukilan: Sarjan Marzudin @ Izudin Mokhtar (Pesara PDRM)
Sumber: Buku Antologi Puisi Kepolisan Sang Saka Biru

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS