Inspektor (Lelaki/Wanita)

KLASIFIKASI : Inspektor (Lelaki/Wanita)
KUMPULAN PERKHIDMATAN : Pengurusan dan Profesional
GRED GAJI / JAWATAN : YA13
JADUAL GAJI : RM 2,329.00 - RM 8,883.00
Kadar Gaji Tahunan : RM 230.00
SYARAT LANTIKAN :
Skim Perkhidmatan bagi jawatan Inspektor yang dikeluarkan melalui:

i)Surat Perlaksanaan Pindaan Skim Perkhidmatan Dalam Perkhidmatan
Polis DirajaMalaysiarujukan JPA(S)(BPO) 324/14/6-1 Jld.25(51) bertarikh 29 Oktober 2013; dan

ii) Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum-Maksimun Bagi Perkhidmatan
Polis DirajaMalaysia DiBawah Sistem Saraan Malaysia rujukan
JPA.SARAAN(S)256/21/17-6 Jld.4bertarikh 29 Oktober 2013.

Kelonggaran syarat tambahan yang diperoleh daripada JPA bagi urusan pengambilan dalam PDRM sepertimana surat JPA rujukan: JPA.BPO(S)234/14/6-1 Jld.26 (6) s.k (6) bertarikh 30 April 2014.

a) Terdiri Daripada Warganegara Malaysia.

b)Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih daripada 28 tahun (Kelulusan Sarjana Muda), tidak melebihi daripada 30 tahun (Kelulusan Sarjana) dan tidak lebih daripada 35 tahun (Kelulusan PHD) pada tarikh pendaftaran permohonan secara online dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA);

c) Kelayakan Akademik :

i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred YA13];atau

ii) Ijazah Sarjana MudaUndang-undangyang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada GredYA13];atau

iii) Ijazah Sarjana MudaKejuruteraan dalam bidang-bidang yang diperlukanyang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada GredYA13];atau

iv) Ijazah Doktor Perubatan Veterinaryang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada GredYA13];atau

v) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada GredYA13];atau

vi) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakunan yang diiktiraf oleh kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada GredYA13];atau

vii)Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan serta menjadiAhli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakunan yang diiktiraf oleh kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada GredYA13];atau

viii) Ijazah Sarjanayang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada GredYA13];atau

ix) Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Forensik, Matematik atau Perakaunanyang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada GredYA13];

xii)Kepujian dalam subjek Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusanyang diiktiraf setaraf dengannyaoleh kerajaan.

d) Kelayakan Fizikal

Pemohon-pemohon hendaklah mempunyai ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut :-

i) Tinggi sekurang-kurangnya 1.63m (lelaki) dan 1.57m (wanita) tanpa sepatu.
ii) Berat badan sekurang-kurangnya 50kg (lelaki) dan wanita sekurang-kurangnya 48 kg.
iii) Mempunyai ukuran indeks jisim badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26.
iv) Ukuran lilitan dada biasa 81 cm (normal) dan semasa menarik nafas 86 cm (lelaki sahaja).
v) Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa atau dengan menggunakan alat bantuan (menggunakan cermin mata atau kanta lekap).
vi) Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat.
vii) Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.


DESKRIPSI TUGAS : Menjalankan tugas-tugas kepolisan selaras dengan fungsi di Jabatan Pengurusan, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Cawangan Khas, Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti dan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard.

Antara tugas-tugas tersebut ialah mentadbir, merancang pencegahan jenayah, menyiasat, menangkap dan mendakwa, mengatur kawalan trafik, mengumpul risikan, menyediakan peralatan dan perhubungan, mengekalkan keselamatan awam di darat, laut dan udara bagi mewujudkan suasana aman dan tenteram di kalangan rakyat dan negara.
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS