Sarjan Polis YA5 (Lelaki/Wanita)
KLASIFIKASI : Sarjan Polis YA5 (Lelaki/Wanita)
KUMPULAN PERKHIDMATAN : Sokongan
GRED GAJI / JAWATAN : YA5
JADUAL GAJI : RM 1,824.00 - RM 5,801.00
Kadar Gaji Tahunan : RM 150.00
SYARAT LANTIKAN :

Skim Perkhidmatan bagi jawatan Sarjan yang dikeluarkan melalui:

i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2016 bertarikh 7 April 2016 yang berkuatkuasa pada 1 Julai 2016.

ii) Syarat-syarat lantikan:

a) Terdiri Daripada Warganegara Malaysia.

b)Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih daripada 28 tahun pada tarikh pendaftaran permohonan secara online;

c) Kelayakan Akademik :

i) Diploma dalam bidang pentadbiran awam, perakaunan, pengajian perniagaan, undang-undang,  kejuruteraan, pengajian islam atau dalam bidang-bidang yang diperlukan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
[Gaji permulaan ialah pada Gred YA5:RM1,930.00]; dan

ii) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
 
d) Kelayakan Fizikal: (Pemohon-pemohon hendaklah mempunyai ukuran fizikal dan pancaindera seperti
berikut)

i) Tinggi sekurang-kurangnya 1.63m (lelaki) dan 1.57m (wanita) tanpa sepatu.

ii) Berat badan sekurang-kurangnya 50kg (lelaki) dan wanita sekurang-kurangnya 48 kg.

iii) Mempunyai ukuran indeks jisim badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26.

iv) Ukuran lilitan dada biasa 81 cm (normal) dan semasa menarik nafas 86 cm (lelaki sahaja).

v) Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa atau dengan menggunakan alat bantuan (menggunakan cermin mata atau kanta lekap).

vi) Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat.

vii) Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar
(kerajaan).

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS