Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN PENGHANTARAN 4 BUAH BOT DAN 2 BUAH TRAILER KE LAHAD DATU & SANDAKAN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH.MARIN(1)/83/2015 (EP0262250101150088) PERKHIDMATAN PENGHANTARAN 4 BUAH BOT DAN 2 BUAH TRAILER KE LAHAD DATU & SANDAKAN 221709 TERBUKA MARKAS OPERASI PASUKAN GERAKAN MARIN (PGM),WILAYAH 1,PORT KLANG,SELANGOR
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 27/05/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : BEKALAN HENDAKLAH SEKALI GUS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SEGERA.
  3. Arahan Pengiriman : PASUKAN POLIS MARIN LAHAD DATU & PASUKAN POLIS MARIN SANDAKAN
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH.MARIN(1)/83/2015 (EP0262250101150088)
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  5 di alamat di atas tidak lewat daripada 08/06/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: mesyuarat sebut harga bil.11/2015,telah bersidang pada 7/7/2015,memutuskan syarikat kontena nasional global sdn bhd,berjaya dengan tawaran rm305,280.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS