Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN PENGHANTARAN DAN PENGAMBILAN (MTO) BAGI PEMBEKALAN ALAT GANTI DAN BAIK PULIH KOMPENAN SERTA PERALATAN PESAWAT CESSNA 208,CESSNA 172 DAN KING AIR 350 DAN PILATUS POTTER PC-6 (MELALUI UDARA) UNTUK PASUKAN GERAKAN UDARA POLIS DIRAJA MALAYSIA BA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PGU(01)08/2016 E.P X0262250101160003 PERKHIDMATAN PENGHANTARAN DAN PENGAMBILAN (MTO) BAGI PEMBEKALAN ALAT GANTI DAN BAIK PULIH KOMPENAN SERTA PERALATAN PESAWAT CESSNA 208,CESSNA 172 DAN KING AIR 350 DAN PILATUS POTTER PC-6 (MELALUI UDARA) UNTUK PASUKAN GERAKAN UDARA POLIS DIRAJA MALAYSIA BA 221709 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 17/02/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT PERMOHONAN USER 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DI KELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : PDRM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PGU(01)08/2016 E.P X0262250101160003
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 17/02/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL 07/2016 TELAH BERSIDANG PADA 27/04/2016@0830HRS DAN TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT NOBLE STAR SERVICES SDN BHD BERJAYA DENGAN HARGA RM 170,400.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS